Στρουμπή Μαρία

Ειδική Παιδαγωγός

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΥΝΗΜΑ

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0

FOLLOWERS

0

RATING

Στρουμπή Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός

Είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
στην Ειδική Εκπαίδευση του πανεπιστημίου Λευκωσίας . Έχει
εκπαιδευτεί στο σύστημα γραφής κι ανάγνωσης Τυφλών Braille καθώς
επίσης και στη χορήγηση του Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών
Μάθησης. Διαθέτει, επίσης, δικαίωμα χορήγησης των ψυχομετρικών
εργαλείων: DTLA-P:3, DTLA-P:4, Λ-α-Τ-ω Τεστ Γλωσσικής Επάρκειας
(επίπεδο 1 και 2), του Κριτηρίου Μαθηματικής Επάρκειας (7.06-15.05)
και του Κριτηρίου Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης. Στα
πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης έχει παρακολουθήσει ετήσια
εκπαιδευτικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του
Ε.Κ.Π.Α στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και τον σχεδιασμό
παρεμβάσεων.
Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός σε ειδικά σχολεία. ως εκπαιδευτικός
παράλληλης στήριξης σε γενικά σχολεία κι έχει παράσχει υποστηρικτικό
έργο σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ως ειδική παιδαγωγός σε
κέντρα ειδικών θεραπειών.

Any followers founded
Any review founded
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΙΜΗ

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

$ 0

VIEW

Επικοινωνήστε

Secured By miniOrange